Dränering

Tjänster

Dränering

En dränering genomförs för att skydda huset mot vatten och fukt. Det gäller dagvatten som rinner från tak och väggar samt vatten som finns i marken (grundvatten). Med en fungerande dränering skyddas huset mot allvarliga fuktskador.

Vid en dränering grävs ett dike upp runt huset där man sedan lägger textilduk och särskilda dräneringsrör. Därmed skapar man utrymme för vattnet att samlas i och rinna bort, istället för att trycka mot husgrund eller källarvägg. Dräneringen blir därmed en slags buffert mellan hus/husgrund och utsidan.