Markanläggning/Grovplanering

Tjänster

Markanläggning/Grovplanering

Vid grovplanering förbereds marken inför nybyggnation av till exempel hus, industribyggnader och vägar. Det kan innefatta röjning av vegetation, rivning av befintliga byggnader och markbeläggningar, samt schaktning och torrläggning av mark – allt som krävs för en plan och fast mark.

Det här erbjuder vi bland annat:

  • Planering och hårdgöring av mark, exempelvis röjning av vegetation, schaktning och torrläggning av mark.
  • Rivning av byggnader
  • Anläggning av hus- och industrigrunder
  • Stödmurar