Mätteknik

Tjänster

Mätteknik

Mätteknik innebär inmätningar och utsättningar, både i plan och höjd, även inmätningar för mängdreglering. Vi gör inmätningar för volymberäkningar med bland annat totalstation och GNSS.

Vi tillhandahåller Mätningstekniker och har utrustat tre av våra större bandgrävare med 3D Maskinstyrningssytem Dual GPS från Trimle, för att underlätta vårt utförande av arbetet.